Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που θα αναπτυχθούν είναι :

i. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Οι επιμέρους ενότητες του Προγράμματος είναι :

• ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΟΜΕΣ

• ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

• ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

• ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

• ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

• ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

• ΒΑΣΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

• ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ii.. ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ &MARKETING –ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι επιμέρους ενότητες του Προγράμματος είναι :

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

• ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

• ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

• ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ

• ΑΓΓΛΙΚΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ

• ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΟΡΕΙΝΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ

• ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

• ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

• ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

• ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

• ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ & ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

• ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΑΝΑΨΥΧΗ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

• ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

iii. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι επιμέρους ενότητες του Προγράμματος είναι :

• ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

• ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

• ΑΡΧΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ

• ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ

• ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

• ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

• ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

iv. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι επιμέρους ενότητες του Προγράμματος είναι :

• ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

• ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

• ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

• ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

• ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

• ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – MARKETING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

• ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

• ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

v. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ -LOGISTICS

Οι επιμέρους ενότητες του Προγράμματος είναι :

•ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- LOGISTICS- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

•ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

•ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

•ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

•ΑΠΟΓΡΑΦΗ

•ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ (OUTSOURCINGLOGISTICS)

•CUSTOMERSERVICE

•ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

•ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

•ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ

•ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

•ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

•ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 353.100€

Χρονική διάρκεια υλοποίησης : 10 μήνες

Footer Image