Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων,  αποστέλλοντας το αίτημα σας μέσω email  ή τηλεφωνικά.

Footer Image