ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 31/03/2024

 

Το Επιμελητήριο  Ιωαννίνων, ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ωφελούμενων ανέργων στην πράξη «Πρόγραμμα Προώθησης Ανέργων στην Αγορά Εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002392 και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ήπειρος 2021-2027» ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 και ΩΡΑ 23:59.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ.

Footer Image